جهان بر بد‌ اندیش تنگ آوریم!

      
اگر به رسوم و آیین قدیمی پایبند هستید و به تازگی عقد کرده‌اید و در ضمن داماد ماجرا هستید، در یک کلمه باید بگوییم کارتان در آمده است، چون با اولین عید و جشن آیین بعد از عقد باید برای عروس خانم هدیه بخرید.
کد خبر: ۱۷۳۷۸
۱۱ دی ۱۴۰۱ | ۰۱:۰۰

اگر به رسوم و آیین قدیمی پایبند هستید و به تازگی عقد کرده‌اید و در ضمن داماد ماجرا هستید، در یک کلمه باید بگوییم کارتان در آمده است، چون با اولین عید و جشن آیین بعد از عقد باید برای عروس خانم هدیه بخرید. عید قربان و عید غدیر، شب یلدا، عید نوروز، روز زن و... البته همه این‌ها به غیر از آن خرید اولیه قبل از عقد است، خریدی که شامل حلقه، سرویس طلا و گاهی ساعت می‌شود. قیمت طلای ۱۸ عیار طبق آخرین ساعات معاملات روز پنجشنبه حدودیک میلیون و ۹۱۵ هزار تومان بود، ما برای شما حساب کرده‌ایم که خرید حلقه ازدواج و سرویس طلا و یک تکه طلا برای پیشکش کردن در اعیاد و مراسم آیینی بعد از عقد چقدر خرج برمی‌دارد، البته همه این عدد‌ها و بررسی قیمت‌ها وقتی به کارتان می‌آید که به این رسم و رسوم پایبند باشید، در غیر این صورت با یک جمله: ما که رسم نداریم کار خودتان را راحت می‌کنید.


اول حلقه و مواد لازم

وزن حلقه‌هــای پشــت ویتریــن مغازه‌هــای طلافروشی مشخص است. حلقه رینگی عروس یعنی همان حلقه‌های ســاده بــدون نگین که طرفداران زیادی دارد بیــن دو تا هفت گرم وزن دارد. البته حلقه کمتر از دو گرم هم هســت، اما خیلی نازک است و بیشتر به عنوان پشت حلقه‌ای از این مدل‌های نازک استفاده می‌کنند. حلقه‌های درخشــان با نگین‌های برلیان بدلی و اتمی و یا آن‌هایی که مروارید ســفید و صورتی دارند، بین چهار تا شــش گرم وزن دارند. یک حلقه رینگی ســاده حدود ۵.۲ گرم وزن دارد که با حساب هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یک میلیون و ۹۱۵ هزار تومان یک حلقه ساده حدود چهار میلیون و ۷۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای داماد آب می‌خورد. اما همین حلقه رینگی ساده اگر کمی توپر باشد وزنش به چهار گرم می‌رسد و قیمتش با توجه به قیمت روز طلای ۱۸ عیــار، هفت میلیون و ۶۶۰ هزار تومان می‌شــود.

ایــن دو نمونه قیمت یک حلقه رینگی ساده بدون هیچ نگین و خرجکاری و پرداخــت و مروارید بود. حلقه‌هــای نگین‌دار وزنشان سنگین‌تر و قیمت‌شــان هم بیشتر است. البته ما اصلا ســراغ جواهر نمی‌رویم که خودش یک داستان مفصلی دارد، فقط قیمت حلقه‌های طلایی را بررســی کرده‌ایم که نگین‌های برلیان غیر اصل و نگین‌های اتمی دارند. حلقه‌های نگین‌دار معمولا از ســه گرم به بالا وزن دارند. مثال اگر بخواهید یک حلقه ســه گرمی بخرید با حساب قیمت نگین‌ها باید هشــت میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بپردازید. اگر دوســت دارید حلقه عروس طلای سفید و پر از نگین باشد ممکن است وزن آن به ۹ گرم برســد، قیمت این حلقه با حساب قیمت نگین‌ها و خرجکاری و اجرت ســاخت به حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رســد. حلقه‌های جواهر، چون سنگ‌های با ارزش دارند، قیمت‌های‌شــان خیلی بالاســت. فقط یک مثال کوچک برایتان می‌زنیم تا حســاب کار دستتان بیاید؛ یک حلقه جواهر باگت ۲۸۶ میلیون تومان قیمت دارد یا یک حلقه بــا برلیان ۲۰۲ میلیون تومان فروخته می‌شود، قیمت یک حلقه با سنگ زمرد سبز هم حدود ۱۵۸ میلیون تومان است.

ســرویس طلا

تا همین چند سال پیش جزو مهم‌ترین خرید‌های عروسی بود، اما از بس قیمت طلا بالا رفته خیلی از زوج‌های جوان قید خرید آن را زده‌اند و فقط همان حلقه را می‌خرند و دلشان را خوش می‌کنند شاید سر سفره عقد چند تکه طلا هدیه بگیرند. ولی اگر دســت آقا داماد به دهانش برسد، عروس خانم انتظار دارد سرویس طلا داشته باشــد. قیمت سرویس‌های طلا متفاوت اســت. پشــت ویترین مغازه‌های طلافروشی از نیم ست یعنی گوشواره و گردنبند تا تمام‌ست یعنی به اضافه دســتبند و انگشتر موجود است. اگر کمی در بازار بگردید و حوصله به خرج بدهید نیم‌ســت ارزان پیــدا می‌کنید. قیمت یک سرویس نیم‌ســت خیلی سبک که داماد از شنیدن وزنش ذوق میکند حدود شش میلیون تومان اســت یعنی حدود سه گرم.

البته این کف قیمت نیم‌ست اســت، یک گردن آویز ســبک با دو گوشــواره کوچک و مینیمال. اما یک نیم‌ست اســتاندارد بین ۱۰ تا ۱۵ گرم وزن دارد که حدود ۲۰ تا ۲۸ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما قیمت تمام‌ست کمی متفاوت است، چون تمام‌ست هم دســتبند دارد و هم انگشتر به اضافه گردنبند و گوشواره با این حساب وزن طلا خیلی بالا می‌رود. یک تمام ست استاندارد حدود ۲۰ تا ۲۵ گرم وزن دارد، البته اگر ســینه‌ریز و دستبند کار شده بخواهید وزن آن از ۴۰ تا ۵۰ گرم تازه شروع می‌شــود. ولی ما همان وزن استاندارد را حساب می‌کنیم که قیمت آن چیزی حدود ۳۸ میلیون تومان تــا ۴۸ میلیون تومان است. راستی یادتان باشد برای سرویس طلا هیچ اسمی از سرویس طلا با نگین جواهر نیاوردیم که اگر دنبال این جور سرویس‌ها باشید حداقل باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای یک مدل ساده کنار بگذارید، چون متوسط قیمت سرویس جواهر تازه از ۲۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به نوع سنگ آن که ممکن است فیروزه، زمرد و یا الماس باشد به عدد‌های نجومی برسد که بهتر است در این مقاله اصلا نگنجد.

عید غدیر و عید قربان 

اگر بعد از عقد عید‌های مذهبی پیشرو داشــته باشید آقا داماد باید حسابی دست به جیب شود، چون در رسم و رسوم ایرانی‌ها اولین عید مذهبی بعد از عقد خیلی مهم است و خانواده داماد باید برای عروس هدیه ببرنــد. هدیه عید مذهبی هم شــامل یک تکه طلا و یک دست لباس می‌شود. طلا بیشــتر گوشــواره یا گردنبند اســت. البته بعضی‌ها النگو و دســتبند هم می‌گیرند. لباس شامل مانتو، روســری و پیراهن مجلسی است. البته بعضی‌ها کیف و کفش هم می‌خرند. اگر یک گوشواره یا گردنبند چهار گرمی در نظر بگیریم فقط قیمت طلای بسته هدیه عید مذهبی چیزی حدود هفت میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در می‌آید. یک دستبند و النگو که به درد کادو دادن بخورد بیشتر از شش گرم وزن دارد و خرج داماد بیشتر می‌شود. اگر از طالا بگذریم در آن بسته باید یک دســت لباس هم باشــد. اگر قیمت یک مانتوی مجلســی را بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، به اضافه شیرینی و گل آقا داماد حداقل باید ۱۰ میلیون تومان برای بســته عید مذهبی کنار بگذارد.

شبی به گرانی شب یلدا

مراسم چله‌بری برای عروس یکی از قدیمی‌ترین رسم و آیین‌های ایرانی‌هاست، یعنی اگر قبل از شب یلدا عقد کرده باشــید کارتان در آمده است، چون خانواده عروس باید بساط پذیرایی از خانواده داماد را فراهم کند و یک میز شام مفصل بچیند و خانواده داماد هم باید چنــد طبق هدیه برای عروس خانم ببرد. طبق یا سینی چله‌بری خیلی خرج روی دست داماد می‌گذارد، چون با قیمت آجیل و شیرینی و شــکلات و میوه فقط حدود دو تا ســه میلیون تومان باید پول خوراکی‌های شب یلدا را بدهد. تازه به غیر از این خوراکی‌های مخصوص شب یلدا باید برای عروس خانم طلا و لباس هم بخرد.

قدیمی‌ها دوطبق یا همان سینی را برمی‌داشتند و توی یک سینی خوراکی‌ها راتزیین می‌کردند و در یک ســینی دیگر هدایای عروس خانم را می‌چیدند. اما این روز‌ها خیلی از خانواده‌ها برای اینکه از همان روز‌های اول کمر داماد زیر بار خرج و گرانی‌ها نشــکند، خودشان پیشنهاد می‌دهند ســینی هدیه به یک تکه طلا تقلیل پیدا کند. البته همان یک تکه طلا هم برای داماد خرج دارد. مثال اگر بخواهید یک گوشواره سه گرمی بخرید با حساب آخرین قیمت طلای ۱۸ عیار که برای هر گرم حــدود یک میلیون و ۹۱۵ هزار تومان است چیزی حدود پنج میلیون و ۷۴۵ هزار تومان در می‌آید. البته این عدد را باید با هزینه خرید میوه و شیرینی و شکلات و آجیل جمع کنید.

عید نوروز؛ پادشاه عید‌ها

فکر کردید تمام شــد، خبر خوب برای عروس خانم این اســت کــه تــازه بــه پرخرج‌ترین و سنگین‌ترین هدیه بعد از عقد رسیدیم که داماد باید به مناسبت ســال جدید و عید نوروز برای عروس خانم بخرد. همین اول بگوییم که بسته هدیه نوروزی آقا داماد طلا هم دارد. پس طلا هست، لباس و کیف و کفش هست، تازه بعضی‌ها رسم دارند برای خانواده عروس شیرینی و آجیل می‌خرند که دیگر خرج داماد در شب عید خیلی زیاد می‌شود. مدل هدیه خریدن قدیمی‌ها این شــکلی بود که خانواده داماد عــروس خانم را می‌بردند بازار و از روسری و چادر و مانتو گرفته تا لباس مجلسی و شلوار و کیف و کفش برایش می‌خریدند، بعد یک سر به طلافروشی می‌زدند و یک تکه طلا می‌گذاشتند روی بقیه هدیه‌ها.

اما حالا کمی متفاوت است، البته باز موضوع وضع مالی وسط می‌آید. اگر وضعیت مالی داماد خوب باشد، رسم و رسوم ادا می‌شود. مثال داماد لباس و کیف و کفش را هم می‌خرد، به اضافه آن یک تکه طلا که اصل ماجراســت. اگر بخواهیم تک تک حســاب کنیم، روســری بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، مانتوی مجلسی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان، کیف چرم مجلســی ۸۰۰ تا یک میلیون تومان، کفش ۷۰۰ تا یــک میلیون تومان، فقط هدیه‌ها به غیر از طلا چیــزی حدود دو میلیون و ۲۰۰ تا ســه میلیون تومان آب میخورد. حالا اگر داماد یک تکه طلا بگذارد روی این وسایل باز خرجش بیشتر می‌شــود. مثال اگر یک گردنبند ســاده پنج گرمی بخرد باید حــدود ۹ میلیون و ۵۷۵ هــزار تومان بپردازد. اگر یک گوشــواره حلقه‌ای کوچک دو گرمی بخرد باید سه میلیون و ۸۳۰ هزار تومان پیاده شــود. قیمت یک النگو شش گرمی چیزی حدود ۱۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در می‌آید.

 

هفت صبح

نظرات بینندگان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب‌سایت منتشر خواهد شد
* متن پیام:
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
پیشنهاد سردبیر