جهان بر بد‌ اندیش تنگ آوریم!

      
درباره ما

رسانه تحلیلی تصویری بهمن به عنوان صدای جوانان گام دوم انقلاب، می‌خواهد در مرز واقعیت باشد و روایتی تحلیلی از رخداد ارائه کند.

اندازه بگوید و ترکیبی از ژورنالیسم تحقیقی و ویدئو ژورنالیسم را همراه کند.

به ساخت اجتماع فکر کند و از مردم به عنوان سنگ آسیای جامعه‌ساز فاصله نگیرد.

فرهنگ و اندیشه را در طاقچه توجهش بگذارد و از زاویه این دو به مسائل نظر کند.

با هدف رستگاری، نیک‌زیستی و رفاه اجتماع، برای برپایی گفتمان تولید قدرت اقتصادی در سطح ملی بکوشد.

بی آنکه گماشته سیاست بشود، از آن بگوید و با نخبگان سیاسی از هر طیفی برای اصلاح امور جامعه همراهی کند.

در برابر سیاست‌ غیرمردم‌دار و ضدعدالت بایستد و از نقطه‌نظر کارشناسی با آن مخالفت کند.

در گام دوم، جز بالندگی و اعتلای ایران عزیز و پایمردی بر آرمان‌های بهمن ۵۷ را در نظر نگیرد و در هر موضوعی، منافع ملی و میهنی خط قرمز قطعی آن باشد.